Savjet roditelja

Savjet roditelja

Redni broj Ime Prezime Funkcija
1Marijana Petković Crnogorac, 3/2Predsjednik Savjeta roditelja
2Milenka Šarac, 2/2član
3Draženko Erdelić, 1/3član
4Milena Šargić, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3član
5Dragana Došić, 7/2član
6Zoran Stjepanović, 3/1član
7Zoran Kipić, 1/1član
8Siniša Štrbac, 1/2član
9Sanja Erić, 1/5, 3/4, 4/4član
10Milada Lalović, 2/1član
11Ivana Brežančić, 2/4, 5/4član
12Daliborka Golić, Simić, 6/1član
13Snežana Jovanović, 6/2član
14Violeta Mišić, 6/3član
15Slađana Perišić, 7/1član
16Biljana Sušić, 7/3član
17Ivana Lukić, 8/1član
18Miljana Kaldesić, 8/2član
19Suvad Ramić, 8/3član
20Slađana Pavlović, 9/2član
21Vera Golić, 9/3član
22Ljiljana Jaćimović, 9/1član