Učenici generacije

Ucenici generacije & diplome "Vuk Karadžić"

Katarina Tešić

  • Nosioc diplome ,,Vuk Karadžić"

Jovana Ristanović

  • Nosioc diplome ,,Vuk Karadžić"

Iva Dragičević

  • Učenik generacije 2021/22. godine

Ivana Simić

  • Učenik generacije 2018/19. godine

Vedrana Erić

  • Učenik generacije 2019/20. godine

Vladimir Erić

  • Učenik generacije 2020/21. godine