Stručni saradnici

Stručni saradnici

Jovan Zekić

  • Direktor škole

Marijana Filipić

  • Psiholog

Milena Kandić

  • Pedagog

Siniša Štrbac

  • Bibliotekar

Naše Brojke

Ovdje možete vidjeti neke zanimljive brojke naše škole.

0 Broj nastavnika
0 Broj učenika
0 Broj škola
0 Broj knjiga u biblioteci